ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแวงพิท

Read more