ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษา

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษา วันที่ 5 ก.ค. 2560  เวลา 07.00 น.
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษา วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น.
 โรงเรียนแวงพิทยาคมขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.45 น.