วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนแวงพิทยาคม 18-25 สิงหาคม 2557 ณ.อาคารวิทยาศาสตร์ โดยท่าน รองผู้อำนวยการตี๋  แซ่ตั้ง เป็นประธานเปิดงาน

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ