นางทิพเนตร หมุดน้อย รับมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางทิพเนตร  หมุดน้อย   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแทนการแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)  รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี ๒๕๕๗

OLYMPUS DIGITAL CAMERA