นางสุทธิพร วงศ์คำ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุทธิพร  วงศ์คำ   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแทนการแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี ๒๕๕๗

10801658_10205460860662839_8706742617783182771_n