สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗ ดังเอกสารที่แนบ

Capture

IMG_20150813_0004
IMG_20150813_0005
IMG_20150813_0006
IMG_20150813_0007
IMG_20150813_0008
IMG_20150813_0009
IMG_20150813_0010
IMG_20150813_0011