การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นายชัยมงคล   ขำคม

ครู

คศ.2

2

นายชัยฤกษ์   แสนสาคร

ครู

คศ.3

3

นายวิเศษ   วงศ์คำ

ครู

คศ.3

4

นางนวลจันทร์  ภูมูลนา

ครู

คศ.3

5

นางพัชรินทร์   ดอกคำ

ครู

คศ.3

6

นางชวนพิศ   สุริยภูมิ

ครู

คศ.3

7

นางสาวเปรมฤดี   จันทะพรหม

ครู

คศ.1

8

นายสนิท   คะแก้ว

พนักงานราชการ

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=http://wpksakon.ac.th/home/?page_id=581): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_581): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34