วิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นางละเอียด  เรืองภิญโญพันธุ์

ครู

คศ.3

2

นายสุทธิเดช   ดวงจันทร์

รก.รอง ผอ.ร.ร

คศ.3

3

นางพิไลสิน   โพธิ์ศรี

ครู

คศ.3

4

นายนิพนธ์   ก้องเสียง

ครู

คศ.3

5

นางสุทธิพร   วงศ์คำ

ครู

คศ.3

6

นายสุริยันต์   ไชยรบ

ครู

คศ.2

7

นายชานนท์  ดวงจันทร์

ครูอัตราจ้าง

 

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=http://wpksakon.ac.th/home/?page_id=591): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_591): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34