บุคลากรอื่น ๆ

1. รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นายสมาน          ราชสีหา

ช่างสี  ระดับ  4

 

2

นายสนั่น            พรมสิทธิ์

ช่างปูน  ระดับ  4

 

3

นายถวิล             สิงหาด

ช่างสี  ระดับ  4

 

4

นายศักดิ์ศรี        คุณละ

ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4

 

 

2. รายชื่อพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นายสนิท   คะแก้ว

พนักงานราชการ

 

2

นางกฤษณา   นามเสน

พนักงานราชการ

 

3

นางสาววจีทิพย์   ภูพาน

ครูอัตราจ้าง

 

4

นางสาวมิตรชฎา   แสนปาลี

ครูธุรการ

 

5

นางสาวภาฤณี   ชาดวง

ครูพัสดุ

 

6

นางสาวทิพวรรณ   แก้วพิมผา

ครูอัตราจ้าง

 

7

นางสาวปิยธิดา  สรรพโส

ครูอัตราจ้าง

 

8

นายชานนท์  ดวงจันทร์

ครูอัตราจ้าง

 

 

3. รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นางศตพร   แต้มศรี

แม่บ้าน

 

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=http://wpksakon.ac.th/home/?page_id=598): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_598): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34