ติดต่อเรา

 

โรงเรียนแวงพิทยาคม
9206 หมู่ 6 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โทรศัพท์ 0-4272-9090 โทรสาร 0-4272-9443
e-mail : wpksakon@hotmail.com