ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่        กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Copyright 2009 ASEAN Secretariat. All rights reserved
The ASEAN Secretariat · 70A Jl. Sisingamangaraja · Jakarta 12110 · Indonesia
Tel : (6221) 7262991, 7243372 · Fax : (6221) 7398234, 7243504
http://www.aseansec.org/