admin

ต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแวงพิทยาคมนำโดย ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมพร้อมด้วยครณะครู เตรียมต้อนรับนักเรียนในการเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อควา …

Read More »

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

โรงเรียนแวงพิทยาคม นำโดยท่านดร.สังข์ทอง รอญศึกพร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์โควิด 19 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ อ.สว่างแดนดิน

Read More »

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแวงพิทยาคมนำโดยท่าน ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อต้อนรับนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้1.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษา ให้มีความสวยงาม และปลอดภ …

Read More »

เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.1-ม.4

นร.ที่สมัครไว้แล้ว ให้ไปรายงานตัวและสอบแยกห้องทั้ง ม.๑ และ ม.๔ ในวันที่ ๓ เม.ย. ๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ติดต่อสอบถาม ครูสุทธิเดช ดวงจันทร์ 0922764228

Read More »

รด.จิตอาสา ต้านโควิด

โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรม รด.จิตอาสา ต้านโควิด โดยนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 -3 เข้ามาช่วยครูเวรประจำวัน จัดการจราจรหน้าโรงเรียนและทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ามาในโรงเรียนในช่วงเช้า และ เย็นของทุกวัน ตั้งแต่เปิดภาคการเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256 …

Read More »

ร้านภาสิทธิ์เภสัช ดอนเขือง บริจาคเจลล้างมือต้านโควิด

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ร้านภาสิทธิ์เภสัช ดอนเขือง. โดยนางสาวอรพรรณ ไชยรบ ศิษย์เก่าแวงพิทยาคมได้บริจาคเจลล้างมือให้โรงเรียนจำนวนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนแวงพิทยาคม นำมาใช้ในการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างการเปิดภาคเรียน

Read More »

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี​ สามัญรุ่นใหญ่ บำเพ็ญประโยชน์​

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี​ สามัญรุ่นใหญ่ บำเพ็ญประโยชน์​ ประจำสัปดาห์

Read More »

กิจกรรมการคัดเลือก นศท. ปีที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โณงเรียนแวงพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน

Read More »

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าโนนแสงทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด19

Read More »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com