Home / สนิท คะแก้ว

สนิท คะแก้ว

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนแวงพิทยาคมและศิษย์เก่าได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูและขอความเป็นมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแวงพิทยาคม  

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษา

 โรงเรียนแวงพิทยาคมขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.45 น.

Read More »

นิทรรศการงานวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 58 โรงเรียนแวงพิทยาคมไดัรับเกียรติจาก  นายทองแดง  ประธาน รองนายกเทศบาลตำบลดอนเขืองเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม  ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันทางวิชาการ  การจัดนิทรรศการของแต่ละ …

Read More »

เชิญร่วมบริจาค

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและปรับปรุงอาคารสถานที่

Read More »