Home / พลจันทร์ ยวดทอง

พลจันทร์ ยวดทอง

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ชนะเลิศ (เหรียญทอง)2.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)3 …

Read More »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวัน อังค …

Read More »

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและสร้างเคลือข่ …

Read More »

“หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ”

วันศุกร์ ที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งอธิษฐาน ๑ นาที “หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ” เนื่องในวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนแวงพิทยาคมได้จัดโครงการอ่านสารส …

Read More »

“แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีกาศึกษา๒๕๖๑ “แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตร …

Read More »

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ โรงเรียนแวงพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตจัดพิธีลงนามถว่ายพระพรชัย พิธีถวายเครื่องราชสักการะในพิธีมอ …

Read More »

กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันพุธ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม

Read More »

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแวงพิทยาคม ประธานการประชุม นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั …

Read More »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com