Home / จักรกฤษณ์ เงินทาบ

จักรกฤษณ์ เงินทาบ

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเเวงพิทยาคมได้จัดงานพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเเวงพิทยาคม

Read More »

นิเทศโรงเรียนปลอดขยะ

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมเเละคณะ ได้ลงพื้นที่นิเทศเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนและครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียน

Read More »

ผู้อำนวยสถานศึกษานำตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ราชินี”

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนเเวงพิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เข้าตรวจเยี่ยม รร.เเวงพิทยาคม

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้เข้ามาตรวจเยียม รร.เเวงพิทยาคม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 บ้านพักครูประสบวาตภัย ได้รับความเสียหายจำนวน 5 หลัง เพื่อประเมินความเสียหาย

Read More »