Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เข้าตรวจเยี่ยม รร.เเวงพิทยาคม

วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้เข้ามาตรวจเยียม รร.เเวงพิทยาคม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 บ้านพักครูประสบวาตภัย ได้รับความเสียหายจำนวน 5 หลัง เพื่อประเมินความเสียหาย

Read More »

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคมเพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ประจำปีการศ …

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Native&n …

Read More »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวัน อังค …

Read More »

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและสร้างเคลือข่ …

Read More »

“หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ”

วันศุกร์ ที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งอธิษฐาน ๑ นาที “หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ” เนื่องในวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนแวงพิทยาคมได้จัดโครงการอ่านสารส …

Read More »

“แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีกาศึกษา๒๕๖๑ “แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตร …

Read More »