Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแวงพิทยาคม ประธานการประชุม นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั …

Read More »

กิจกรรมตักบาตรทำบุญโรงเรียนและ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม

Read More »

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม นายสังข์ทอง รอญศึก

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม นายสังข์ทอง รอญศึก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม มารับมอบตำแหน่งที่โรงเรียนแวงพิทยาคม โดยมีคณะผู้ติดตามมาส่ง และคณะที่ให้การต้อนรับของโรงเรียนแวงพิทยาคม ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Read More »

ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน และกำหนดการกิจกรรม 2560-2561

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ————————–           เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ …

Read More »

ตัวอย่างรายงานประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน SAR 2560

ให้คณะครูสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม และนำส่งที่ห้องแผนงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู ปีการศึกษา 2560 SAR 60

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

img_20171215_0001_new

Read More »

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) img_20171129_0001_newimg_20171129_0010_n

Read More »

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

ตามที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เซินกา (SONCA)  ส่งผลให้จังหวัดสกลนครฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและมีน้ำป่าจากเทือกเขาภูพานไหลหลากท่วมพื้นที่จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนแวงพิทยาคม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ …

Read More »