Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

“แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีกาศึกษา๒๕๖๑ “แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตร …

Read More »

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ โรงเรียนแวงพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตจัดพิธีลงนามถว่ายพระพรชัย พิธีถวายเครื่องราชสักการะในพิธีมอ …

Read More »

กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันพุธ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม

Read More »

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแวงพิทยาคม ประธานการประชุม นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั …

Read More »

กิจกรรมตักบาตรทำบุญโรงเรียนและ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม

Read More »

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม นายสังข์ทอง รอญศึก

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม นายสังข์ทอง รอญศึก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม มารับมอบตำแหน่งที่โรงเรียนแวงพิทยาคม โดยมีคณะผู้ติดตามมาส่ง และคณะที่ให้การต้อนรับของโรงเรียนแวงพิทยาคม ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Read More »

ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน และกำหนดการกิจกรรม 2560-2561

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ————————–           เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ …

Read More »

ตัวอย่างรายงานประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน SAR 2560

ให้คณะครูสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม และนำส่งที่ห้องแผนงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู ปีการศึกษา 2560 SAR 60

Read More »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com