Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เสื้อรุ่นครบรอบ 40 ปี โรงเรียนเเวงพิทยาคม

เสื้อรุ่นครบรอบ 40 ปี โรงเรียนเเวงพิทยาคม ในงานทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเเละบุญประทายข้าวเปลือก ราคา 250 บาท  รายได้เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเเวงพิทยาคม สามารถสั่งจองได้ที่พี่อ้อยกับคุณครูผ่องใสเเละฝ่ายบริหารงานทั่วไป สั่งจ …

Read More »

เชิญร่วมบริจาค

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและปรับปรุงอาคารสถานที่

Read More »