Home / ผลงานของนักเรียน

ผลงานของนักเรียน

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ชนะเลิศ (เหรียญทอง)2.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)3 …

Read More »

การเเข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนครประจำปี2559‬

เมื้อวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเเวงพิทยาคมได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเเละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการเเข่งขัน " การเเข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 " ประเภทต่างๆ ดังนี้ รุ่นอายุไม่เก …

Read More »

การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang”

BIO MAPแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) BIO Map เป็นการประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทาง เพื่อออกสำรวจ …

Read More »

นักเรียนแวงพิทยาคมเก่ง(ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่)

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 2-4  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 นำโดยนายรพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้ …

Read More »