Home / กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนแวงพิทยาคม

ให้คุณครูดาวน์โหลดไฟล์แนบหัวขัอสอบเพื่อใชัจัดทำข้อสอบกลางภาค ตราโรงเรียน

Read More »

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนแวงพิทยาคม 18-25 สิงหาคม 2557 ณ.อาคารวิทยาศาสตร์ โดยท่าน รองผู้อำนวยการตี๋  แซ่ตั้ง เป็นประธานเปิดงาน  

Read More »