ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์

     ความคืบหน้าในการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ราคา 1,500,000 บาท โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-นักเรียน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมสมทบทุนในการทอดผ้าป่าศิษย์เก่าและบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท สกลพุทธชาด (5999) จำกัด ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นจำนวน 4 งวด ดังนี้

     งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน  165,600 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างฐานรากพร้อมตอม่อ ตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 วัน

     งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 351,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างเสาเหล็กดัดพร้อมติดตั้ง ตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

     งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างโครงหลังคา ตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

     งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 383,400 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างมุงหลังคาและติดตั้งระบบไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18  ตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วัน

     บัดนี้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในงวดที่ 1 และ 2 แล้ว ตามรูปแบบรายการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com