ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

ตามที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เซินกา (SONCA)  ส่งผลให้จังหวัดสกลนครฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและมีน้ำป่าจากเทือกเขาภูพานไหลหลากท่วมพื้นที่จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนแวงพิทยาคม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณโรงเรียน และท่วมหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรได้ จากโรงเรียนแวงพิทยาคม จึงขอปิดการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 และวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 2 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2560
ลงชื่อ นายรพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม

58955

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com