กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและสร้างเคลือข่ายในการดูแลบุตรหลาน โรงเรียนแวงพิทยาคมทุกคน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม

About พลจันทร์ ยวดทอง

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com