สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
2.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
3.ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
4.ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
5.กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
6.วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
7.วิ่งผลัดผสม 4x 100/200/300/400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
8.วิ่งผลัดผสม 4x 100/200/300/400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
9.วิ่งผลัดผสม 4x 100/200/300/400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
10.วิ่งผลัด 4x 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
11.วิ่งผลัด 4x 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
12.วิ่งผลัด 4x 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
13.วิ่งผลัด 4x 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
***ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สังข์ทอง รอญศึก คณะครูโรงเรียนแวงพิทยาคม ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำชุมชน ที่ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ และกำลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในทุกๆกิจกรรม…

About พลจันทร์ ยวดทอง


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=2620): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com