Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเเวงพิทยาคมได้จัดงานพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเเวงพิทยาคม

About จักรกฤษณ์ เงินทาบ


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=3062): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com