พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเเวงพิทยาคมได้จัดงานพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเเวงพิทยาคม

About จักรกฤษณ์ เงินทาบ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com