กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ้งประเพณีอันดีงาม และปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น. -10.00น.

About thanad surarak

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com