ประกวดผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแวงพิทยาคม 1.นางสาวขวัญฤทัย คุณละ 2. นางสาววิภาดา ไขแสงจันทร์ และคณะครูผู้ควบคุม 1.คุณครูณกมลธัญ โคตรประทุม 2.คุณครูศิรดา แสนปาลี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมยอดเยี่ยม การประกวดผลงานยอดเยี่ยมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

About จักรกฤษณ์ เงินทาบ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com