แนะแนวการศึกษาต่อ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานแนะแนว

กิจกรรม “แวงฯแนะแนวสัญจร” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานแนะแนว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มกราคม และ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com