การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ชนะเลิศ (เหรียญทอง)
1. นางสาวสุดารัตน์ ทองแจ่ม ม.5/1 2. นางสาวจิราภรณ์ วงศ์สง่า ม. 4/1
3. นางสาวธิดารัตน์ ร่วมสุข ม.4/1 4. นางสาวจุฑามาศ เมืองชมภู ม.4/1
2.วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
1. เด็กชายมนต์ชัย คำบู่ ม.1/1 2. เด็กชายมหามงคล สาขามุละ ม. 1/1
3. เด็กชายมงคลชัย คำบู่ ม.1/1 4. เด็กชายจักรภพ พิมเสน ม.2/1
3.วิ่งผลัดผสม 4×100/200/300/400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
1. นางสาวจิราภรณ์ วงศ์สง่า ม. 4/1 2. นางสาวจริยา เสนารักษ์ ม.4/1
3. นางสาวจุฑามาศ เมืองชมภู ม.4/1 4. นางสาวสุดารัตน์ ทองแจ่ม ม.5/1
4.วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
นางสาวจุฑามาศ เมืองชมภู ม.4/1
5.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
นายพิษณุ พิมปัดชา ม. 4/1
6.ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
นายณัฐพล หลักทอง ม.3/3
7.ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
นายพิษณุ พิมปัดชา ม. 4/1
8.ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
นายณัฐพล หลักทอง ม.3/3
9.ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
เด็กชายมงคลชัย คำบู่ ม.1/1
10.ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
เด็กหญิงอรอุมา สุขเสนา ม.1/1
11.กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ชนะเลิศ (เหรียญเงิน)
นางสาวจริยา เสนารักษ์ ม.4/1
12.เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
เด็กหญิงศิรภัสสร เงินงาม

รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัดผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2

About numpdca


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=3331): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com