พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่3และ6 โรงเรียนแวงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ประธานในพิธี ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับเกียรติจากรองนายกเทศบาลตำบลดอนเขือง เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแวงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com