กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าโนนแสงทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด19

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com