เตรียมความพร้อมป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

คณะครูโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้ร่วมมือกัน จัดทำหน้ากากป้องกันโรคโควิด19 เพื่อแจกจ่ายสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากป้องกันโรค ในช่วงเปิดภาคการเรียนที่ 1-ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com