การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต23

8 กันยายน 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้รับการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต23+263จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

About Apinan Kinnaree

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com