เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแวงพิทยาคมนำโดยท่าน ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อต้อนรับนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษา ให้มีความสวยงาม และปลอดภัย
2.ปรับปรุงห้องน้ำ ให้มีความสวยงามทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
3.ปรับปรุงโรงจอดรถสำหรับนักเรียนให้กว้าง เพียงพอต่อจำนวนรถของนักเรียน
4.ปรับปรุงอาคาร ซ่อมแซมระบบไฟ พัดลม ทาสีใหม่บางส่วน
5.จัดทำอ่างล้างมือ รอบสถานศึกษาให้เพียงพอกับนักเรียน
6.เพิ่มจุดให้บริการน้ำดื่มสำหรับนักเรียน
7.ซ่อมโต๊ะ เก้าอี้ ที่มีความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้
8.ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม
9.ปรับปรุงห้องประชุมให้ใช้พื้นที่ได้กว้างขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ โดควิด 19
10.เพิ่มกล้องวงจรปิด เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com