Home / กิจกรรม / บทสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ รร.วงพิทยาคม โดย สสวท.

บทสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ รร.วงพิทยาคม โดย สสวท.

 

kruwit

สนุกกับของเล่นวิทย์  เสริมสร้างความคิดทางวิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ให้กับวิทยากรแกนนำท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยในการประชุมฯ กลุ่มที่ 2 รายวิชา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ และสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีการทำกิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมในหนังสือแบบเรียน ซึ่งเป็นการ.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ของเล่นอย่างง่ายหรือปรับปรุงของเล่นตามแบบที่กำหนดให้ เพื่อให้ได้ของเล่นที่มีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น โดยมี ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

จากกิจกรรมในครั้งนี้ นางละเอียด เรืองภิญโญพันธ์ ครูสอนวิชาเคมี โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร ให้ความเห็นว่า “ การอบรมครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียน มีแนวทางที่จะประยุกต์ใช้วัสดุที่เรามีในท้องถิ่นได้ด้วย ในคู่มือกิจกรรมก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้วัสดุตามหนังสือ แต่เน้นให้เด็กได้คิด ได้ใช้การออกแบบเอง ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เช่น ในหนังสือระบุอุปกรณ์คือท่อพีวีซี แต่ที่โรงเรียนมีไม้ไผ่เราก็อาจจะใช้ไม้ไผ่แทน นอกจากนี้ก็จะมีแนวทางให้เราสังเกตว่าจะโยงเนื้อหาไปได้อย่างไรบ้างให้น่าสนใจ เช่น พูดถึงเรื่องจักจั่น อาจจะโยงไปหาเรื่องของการเสียดสี แล้วก็จะโยงไปเรื่องการแตกแรง เป็นต้น ”

การที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตคติที่ดี ถ้าเขารักซะอย่างเขาจะทุ่มเท แต่ถ้าจิตใจเขาไม่ชอบ ยัดเยียดยังไงเขาก็ไม่รับ ฉะนั้นวิชาของเล่นนี้จะเหมาะกับการปูพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ม. 1 ทำให้เขาหันมาสนใจก่อน ให้อยากเรียนอยากทำ จากนั้นเราค่อยขยับไปเรื่องที่เป็นโครงงานหรือเรื่องที่ยากขึ้นไป ที่เขาสนใจมากกว่านั้น (บทสัมภาษณ์)

ที่มา http://www.ipst.ac.th/web/index.php/articles/1243-2014-04-22-07-23-14

kruwit2 kruwit3

About admin

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=472): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_472): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34