โครงงานคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ที่ ชื่อเรื่อง ช่วงเวลา
ดำเนินการ
สถานที่ นักเรียน
ผู้รับผิดชอบ
ครูที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 ออมก่อนใช้ 10 %          
2 โรงเรียนธนาคาร          
3 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม          
4 ถนนปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน          
5 แปลงดอกไม้ …ถวายพระ          
6 "ขยะ" รักษ์โลก          
7 กว่าจะได้…กล้วย          
8 ห้องเรียนสีขาว          
9 ตัด ตัด..ตัดหญ้า          
10 ปลูกมะขามป้อมในชุมชน          
11 กำจัดผักตบชวา          
12 ซ่อมได้..โต๊ะ เก้าอี้          
13 ช่วยภัยน้ำท่วม          
14 ล้างจานในงาน..วัด          
15 "ค่า" ของเวลา          
16 แต่งกายดี มีระเบียบ          
17 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด          
18 นวด..สุมนไพร          
19 เรียนดี ไม่มี 0          

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com