ปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ปัญญา    นรานัง    รัตนัง     (ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของคนดี)

คำขวัญ

สร้างสรรค์  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วิสัยทัศน์

องค์กรเข้มแข็ง   เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษามีคุณภาพ  ยึดหลักประชาธิปไตย  ใฝ่ใจคุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ  มุ่งสู่ความเป็นสากล

 

 

 


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?page_id=30): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com