กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ.

ระเบียบ ก.ค.ศ.

 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
 ว 8 ปี 2562 – หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา
 ว 7 ปี 2562 – การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
 ว 6 ปี 2562 – การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ว 5 ปี 2562 – การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
 ว 12-2561 – หลักเกณฑ์ให้สายบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
 ว 11-2561 – หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com