สัญลักษณ์

 

ความหมาย 

แสงเทียน  หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา

หนังสือ  หมายถึง การให้การศึกษา แก่นักเรียน

ไหลาย  หมายถึง ที่ตั้งอยู่ในแหล่งอารยะธรรมบ้านเชียง

 

สีประจำโรงเรียน : เหลือง – แดง

 

สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว แห่งปัญญา คุณธรรม จริยธรรม

สีแดง หมายถึง ความมานะ เสียสละ และอดทน

ความหมายโดยรวม เป็นสัญลักษณ์แห่งความมานะ เสียสละ อดทน ซึ่งแฝงไว้ด้วย ปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

 

คำขวัญของโรงเรียน : สร้างสรรค์       สามัคคี       มีวินัย        ใจซื่อสัตย์

ปรัชญาของโรงเรียน : ปัญญา    นรานัง    รัตนัง     (ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com