ทำเนียบบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแวงพิทยาคม

จำนวน ชาย 17   คน หญิง 28  คน รวมทั้งหมด 45  คน


นายสังข์ทอง รอญศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายชัยพร สิริศิระประภากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชาญเดช สุริยภูมิ
ครู ชำนาญการ

นางสาวนราภัทร (ผ่องใส) ว่องไว
ครู

นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม
ครู

นางสาวสุภาวดี บุญเชิด
ครู

นายสนั่น พรมสิทธิ์
อื่นๆ

นายสนิท คะแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางกฤษณา นามเสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com