การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นายชัยมงคล   ขำคม
ครู
คศ.3
2
นายวิเศษ   วงศ์คำ
ครู
คศ.3
3
นางนวลจันทร์  ภูมูลนา
ครู
คศ.3
4
นายอภินันท์  กินรี
ครูผู้ช่วย
5
นางภาฤณี  ชาดวง
ครู อัตราจ้าง
6
นายณัฐวุฒิ  ยันตะพันธ์
ครู อัตราจ้าง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com