ภาษาต่างประเทศ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นางสรัสนันท์    จันทร์ทอง
ครู
คศ.3
2
นางวราภรณ์   ดวงจันทร์
ครู
คศ.3
3
นางอุดมพร   ธีระภาพ
ครู
คศ.3
4
นางวีรนุช   อาจผักปัง
ครู
คศ.3
5
นางนันทนา   สุวรรณมาโจ
ครู
คศ.3
6
นายชัยพร   สิริศิระประภากุล
ครู
คศ.3
7
นางสาวขวัญฤทัย  ชัยรัตน์
ครูอัตราจ้าง

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?page_id=587): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com