วิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ
ครู
คศ.3
2
นายสุทธิเดช   ดวงจันทร์
รักษาการ.รอง ผอ.ร.ร
คศ.3
3
นายนิพนธ์   ก้องเสียง
ครู
คศ.3
4
นางสุทธิพร   วงศ์คำ
ครู
คศ.3
5
นายสุริยันต์   ไชยรบ
ครู
คศ.2
6
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com