วิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นายสุริยันต์   ไชยรบ
ครู
คศ.3
2
นายสุทธิเดช   ดวงจันทร์
รักษาการ.รอง ผอ.ร.ร
คศ.3
3
นายนิพนธ์   ก้องเสียง
ครู
คศ.3
4
นางสุทธิพร   วงศ์คำ
ครู
คศ.3
5
นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ
ครู
คศ.3
6
นางสาวอาทิยา  อินทรประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
7
นายชัยมงคล  ขำคม
ครู
คศ.3
8
นายอภินันท์  กินรี
ครูผู้ช่วย
9
นางภาฤณี  ชาดวง
ครูอัตราจ้าง
10
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com