วิทยาศาสตร์

สาระวิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ
ครู
คศ.3
2
นายนิพนธ์   ก้องเสียง
ครู
คศ.3
3
นางสุทธิพร   วงศ์คำ
ครู
คศ.3
4
นางสาวอาทิยา  อินทรประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
 
5
นางสาวศิริลักษณ์  เกสร
ครูผู้ช่วย
 
6
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
 
7
นางสาวอรอุมา  ไชยรบ
ครูอัตราจ้าง
 

สาระเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นายชัยมงคล  ขำคม
ครู
คศ.3
2
นายอภินันท์  กินรี
ครู
คศ.1
3
นางภาฤณี  ชาดวง
ครูอัตราจ้าง
 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com