วิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ
ครู
คศ.3
2
นายนิพนธ์   ก้องเสียง
ครู
คศ.3
3
นางสุทธิพร   วงศ์คำ
ครู
คศ.3
4
นางสาวอาทิยา  อินทรประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
คศ.3
5
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
6
นายชัยมงคล  ขำคม
ครู
คศ.3
7
นายอภินันท์  กินรี
ครูผู้ช่วย
8
นางภาฤณี  ชาดวง
ครูอัตราจ้าง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com