บุคลากรอื่น ๆ

1. รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายถวิล             สิงหาด
ช่างสี
ระดับ  4

2. รายชื่อพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นางกฤษณา   นามเสน
พนักงานราชการ
2
นายภานุวัฒน์  ชะยุมาตร
พนักงานราชการ
3
นางสาวอรอุมา  ไชยรบ
ครูอัตราจ้าง
4
นางสาวภาฤณี   ชาดวง
ครูพัสดุ
5
นางสาวทิพวรรณ   แก้วพิมผา
ครูอัตราจ้าง
6
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง

3. รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายสุรชาติ   ราชสีหา
พนักงานขับรถ
2
นางศตพร  แต้มศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com