บุคลากรอื่น ๆ

1. รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายถวิล             สิงหาด
ช่างสี
ระดับ  4
2
นายศักดิ์ศรี        คุณละ
ช่างไฟฟ้า
ระดับ  4

2. รายชื่อพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายสนิท   คะแก้ว
พนักงานราชการ
2
นางกฤษณา   นามเสน
พนักงานราชการ
3
นางสาวมยุรา  ขันโท
ครูอัตราจ้าง
4
นางสาวศิรดา  แสนปาลี
ครูธุรการ
5
นางสาวภาฤณี   ชาดวง
ครูพัสดุ
6
นางสาวทิพวรรณ   แก้วพิมผา
ครูอัตราจ้าง
7
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
8
นางสาวขวัญภิรมย์ แววศรี
ครูอัตราจ้าง

3. รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายสุรชาติ   ราชสีหา
พนักงานขับรถ

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?page_id=598): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/admin/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com