บุคลากรอื่น ๆ

1. รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายถวิล             สิงหาด
ช่างสี
ระดับ  4
2
นายศักดิ์ศรี        คุณละ
ช่างไฟฟ้า
ระดับ  4

2. รายชื่อพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นางกฤษณา   นามเสน
พนักงานราชการ
2
นายภานุวัฒน์  ชะยุมาตร
พนักงานราชการ
3
นางสาวมยุรา  ขันโท
ครูอัตราจ้าง
4
นางสาวศิรดา  แสนปาลี
ครูธุรการ
5
นางสาวภาฤณี   ชาดวง
ครูพัสดุ
6
นางสาวทิพวรรณ   แก้วพิมผา
ครูอัตราจ้าง
7
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง

3. รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายสุรชาติ   ราชสีหา
พนักงานขับรถ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com