ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนแวงพิทยาคม

 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

งบประมาณ สพฐ.
      22 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      20 เครื่อง
รวม
      42 เครื่อง
ใช้งานได้:
      40 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ

งบประมาณ สพฐ.
      1 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      27 เครื่อง
รวม
      28 เครื่อง
ใช้งานได้:
      30 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด

คอมพิวเตอร์:
      70 เครื่อง
ใช้งานได้:
      70 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2013-06-18 10:01:01 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบอินเทอร์เน็ต TOT (โรงเรียนเช่าเอง)

ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      Fiberoptic
ความเร็ว:
      300 Mbps
สถานะการใช้งาน:
      high

 ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Uninet

ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      1000 Mbps
สถานะการใช้งาน:
      high

 ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-05-25 08:52:09 น.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com