รายการสิ่งก่อสร้าง

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน แวงพิทยาคม

อาคารเรียน
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542

อาคารเรียน

แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550

อาคารเรียน

แบบ CS217B
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
แบบ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

ส้วม
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521

ส้วม
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

ห้องสมุด
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com