ผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

1
นายขจรเดช  ศิริวานก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3
2
นายวิระพล  ทองจรัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com