ติดต่อเรา

นายขจรเดช  ศิริวานก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแวงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540665
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  540665
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Waengpittayakhom
ที่อยู่ :
  9206 หมู่ที่   6   บ้านสร้างดู่
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-729090
โทรสาร :
  042-729443
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2519
อีเมล์ :
  [email protected]
เว็บไซต์ :
  https://www.wpksakon.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สว่างศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเขือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  17 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:29 น.)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com