Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม, 2021

ธันวาคม, 2020

ตุลาคม, 2020

 • 8 ตุลาคม

  การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน

  โรงเรียนแวงพิทยาคม นำโดยท่านดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน ณ บ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

  Read More »

กันยายน, 2020

สิงหาคม, 2020

กรกฎาคม, 2020

 • 17 กรกฎาคม

  รด.จิตอาสา ต้านโควิด

  โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรม รด.จิตอาสา ต้านโควิด โดยนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 -3 เข้ามาช่วยครูเวรประจำวัน จัดการจราจรหน้าโรงเรียนและทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ามาในโรงเรียนในช่วงเช้า และ เย็นของทุกวัน ตั้งแต่เปิดภาคการเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256 …

  Read More »
 • 16 กรกฎาคม

  ร้านภาสิทธิ์เภสัช ดอนเขือง บริจาคเจลล้างมือต้านโควิด

  เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ร้านภาสิทธิ์เภสัช ดอนเขือง. โดยนางสาวอรพรรณ ไชยรบ ศิษย์เก่าแวงพิทยาคมได้บริจาคเจลล้างมือให้โรงเรียนจำนวนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนแวงพิทยาคม นำมาใช้ในการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างการเปิดภาคเรียน

  Read More »
 • 15 กรกฎาคม

  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี​ สามัญรุ่นใหญ่ บำเพ็ญประโยชน์​

  เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี​ สามัญรุ่นใหญ่ บำเพ็ญประโยชน์​ ประจำสัปดาห์

  Read More »
 • 14 กรกฎาคม

  กิจกรรมการคัดเลือก นศท. ปีที่ 1 ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โณงเรียนแวงพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน

  Read More »
 • 6 กรกฎาคม

  กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

  เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าโนนแสงทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด19

  Read More »
 • 1 กรกฎาคม

  การคัดกรองนักเรียนตามมาตรการ Social distancing ป้องกันโควิด19

  เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเปิดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก โรงเรียนแวงพิทยาคม นำโดย ดร.สังข์ทอง รอญศึก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการ Social distancing เพื่อเป็นการป้องกันนักเรียนในการติดเชื้อโ …

  Read More »

มิถุนายน, 2020

 • 17 มิถุนายน

  เตรียมความพร้อมป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

  คณะครูโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้ร่วมมือกัน จัดทำหน้ากากป้องกันโรคโควิด19 เพื่อแจกจ่ายสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากป้องกันโรค ในช่วงเปิดภาคการเรียนที่ 1-ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

  Read More »

พฤษภาคม, 2020

กุมภาพันธ์, 2020

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com