Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน, 2019

 • 13 มิถุนายน

  พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนเเวงพิทยาคมได้จัดงานพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเเวงพิทยาคม

  Read More »
 • 13 มิถุนายน

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ้งประเพณีอันดีงาม และปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น. -10.00น.

  Read More »
 • 6 มิถุนายน

  นิเทศโรงเรียนปลอดขยะ

  เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมเเละคณะ ได้ลงพื้นที่นิเทศเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนและครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียน

  Read More »
 • 6 มิถุนายน

  ผู้อำนวยสถานศึกษานำตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ราชินี”

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียนโรงเรียนเเวงพิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

  Read More »

พฤษภาคม, 2019

มีนาคม, 2019

ธันวาคม, 2018

พฤศจิกายน, 2018

 • 15 พฤศจิกายน

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2

  โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและสร้างเคลือข่ …

  Read More »

กันยายน, 2018

 • 21 กันยายน

  “หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ”

  วันศุกร์ ที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งอธิษฐาน ๑ นาที “หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ” เนื่องในวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนแวงพิทยาคมได้จัดโครงการอ่านสารส …

  Read More »

สิงหาคม, 2018

กรกฎาคม, 2018

มิถุนายน, 2018

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com