Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม, 2019

ธันวาคม, 2018

พฤศจิกายน, 2018

 • 15 พฤศจิกายน

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2

  โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและสร้างเคลือข่ …

  Read More »

กันยายน, 2018

 • 21 กันยายน

  “หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ”

  วันศุกร์ ที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งอธิษฐาน ๑ นาที “หนึ่งนาที ร้อยดวงจิต แวงพิทย์ รักษ์สันติภาพ” เนื่องในวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนแวงพิทยาคมได้จัดโครงการอ่านสารส …

  Read More »

สิงหาคม, 2018

กรกฎาคม, 2018

มิถุนายน, 2018

พฤษภาคม, 2018

มีนาคม, 2018

กุมภาพันธ์, 2018

ธันวาคม, 2017

พฤศจิกายน, 2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com